SICIŃSKA, K. O statusie i nazewnictwie odmian języka polskiego na dawnych Kresach Wschodnich. Prace Filologiczne, n. 75/2, p. 237–262, 31 dez. 2020.