KARPETA, P. Jak cię widzą, tak cię piszą. Językowo-kulturowy obraz świata utrwalony w antroponimach nieoficjalnych Łazów, Majdowa i Ciechostowic w powiecie szydłowieckim. Prace Filologiczne, n. 75/2, p. 45–57, 31 dez. 2020.