SIUDZIŃSKA, N. Kompetencje słowotwórcze polskich dzieci dwujęzycznych mieszkających w Irlandii (na przykładzie derywatów modyfikacyjnych). Prace Filologiczne, v. 78, p. 361–374, 16 dez. 2023.