CYGAN, S. Teksty gwarowe z polskiego obszaru językowego jako źródło przejawów świadomości językowej mieszkańców wsi. Prace Filologiczne, v. 78, p. 61–78, 16 dez. 2023.