SŁOBODA, A. Zmiany składniowe w wybranych konstrukcjach z bezokolicznikiem w średniowiecznej polszczyźnie. Prace Filologiczne, v. 78, p. 375–387, 16 dez. 2023.