RODEK, E. Rzeczowniki żeńskoosobowe zakończone na -yni/-ini, -ica, -iczka, -aczka, -anka, -arka w XVII i XVIII wieku (na materiale z Elektronicznego korpusu tekstów polskich z XVII i XVIII w.). Prace Filologiczne, v. 78, p. 339–360, 16 dez. 2023.