NOBIS, I. Językowo-kulturowy obraz ziemi świętokrzyskiej utrwalony w mikrotoponimii (na przykładzie nazw terenowych powiatu kazimierskiego). Prace Filologiczne, v. 78, p. 213–230, 16 dez. 2023.