PŁUSA, M. Uwagi o sytuacji języka polskiego na „białoruskim” Polesiu na początku XX wieku w świetle powieści „Puszcza” Józefa Weyssenhoffa. Prace Filologiczne, v. 78, p. 245–264, 16 dez. 2023.