REICHAN, J. Wyraz ZALEWAJKA w gwarach polskich. Prace Filologiczne, v. 77, p. 397-407, 6 dez. 2022.