Buława, M. (2022). JARMUŻ, WARMUZ, FARMUGA – o kilku pokrewnych etymologicznie germanizmach w gwarowym słownictwie kulinarnym. Prace Filologiczne, 77, 25-42. https://doi.org/10.32798/pf.995