Jaros, I. (2022). PRAŻOKI I PRAŻUCHY, PRAŻUCHA I PORKA – czyli o regionalnych wariantach nazwy pewnej ziemniaczanej potrawy. Prace Filologiczne, 77, 67-75. https://doi.org/10.32798/pf.989