Nagórko, A. (2021). Anny Wierzbickiej key words a kulturemy: porównywanie języków – porównywanie kultur?. Prace Filologiczne, 76, 387–400. https://doi.org/10.32798/pf.878