Kaproń-Charzyńska, I. (2021). (Meta)refleksja nad motywacją słowotwórczą w tekście. Prace Filologiczne, 76, 197–210. https://doi.org/10.32798/pf.871