Bronikowska, R. (2021). Predykatywne użycia przymiotników w rodzaju żeńskim w dawnej polszczyźnie – semantyczna charakterystyka na podstawie danych korpusowych. Prace Filologiczne, 76, 49–65. https://doi.org/10.32798/pf.869