Pstyga, A. (2021). Wzór, analogia, podobieństwo oraz motywacja kulturowa w perspektywie słowotwórczej. Prace Filologiczne, 76, 455–468. https://doi.org/10.32798/pf.858