Müller, A. (2020). Pole leksykalno-semantyczne MIÓD PITNY w polszczyźnie XVI wieku. Prace Filologiczne, (75/2), 115–133. https://doi.org/10.32798/pf.696