Pędzisz, J., & Staniewski, P. (2020). Językowe wykładniki propriocepcji w tańcu współczesnym: perspektywa kognitywna. Prace Filologiczne, (75/2), 135–155. https://doi.org/10.32798/pf.693