Luto-Kamińska, A. (2020). Liczba mnoga rzeczowników na -an i -anin w XVI wieku (cz. II). Prace Filologiczne, (75/2), 79–100. https://doi.org/10.32798/pf.692