Pietrow, J. (2020). W kręgu japońskiej gramatyki i pragmatyki miejsca – gramatykalizacje oraz leksykalizacje rzeczownika TOKORO. Prace Filologiczne, (75/2), 157–177. https://doi.org/10.32798/pf.691