Zagłoba, K. (2020). Pokoleniowe zróżnicowanie leksyki z pola tematycznego OGRZEWANIE DOMU w języku mieszkańców Zalesia w powiecie poddębickim. Prace Filologiczne, (75/2), 373–386. https://doi.org/10.32798/pf.690