Wiślicki, J. (2020). Dziurawiąc cytat: problem zmiennych w wyrażeniach mowy niezależnej. Prace Filologiczne, (75/2), 361–372. https://doi.org/10.32798/pf.688