Waśniewski, G. (2020). Pojęcie heterografii ideograficznej w języku japońskim. Prace Filologiczne, (75/2), 319–341. https://doi.org/10.32798/pf.687