Łysik, M. (2020). Wybrane funkcje pragmatyczne operatora NIE WIEM w języku mówionym (analiza korpusowa). Prace Filologiczne, (75/2), 101–114. https://doi.org/10.32798/pf.685