Świątek, A. (2020). Bóg stworzył czy utworzył człowieka? Cechy semantyczne czasowników STWORZYĆ i UTWORZYĆ. Prace Filologiczne, (75/2), 297–312. https://doi.org/10.32798/pf.684