Sicińska, K. (2020). O statusie i nazewnictwie odmian języka polskiego na dawnych Kresach Wschodnich. Prace Filologiczne, (75/2), 237–262. https://doi.org/10.32798/pf.682