Dąbrowska-Kamińska, A. (2020). Z uwag o języku "Złego" Leopolda Tyrmanda. Prace Filologiczne, (75/2), 15-27. https://doi.org/10.32798/pf.680