Sujkowska, K. (2020). Uwagi o słownictwie regionalnym dotyczącym szkoły w języku mieszkańców Przemyśla. Prace Filologiczne, (75/2), 263–275. https://doi.org/10.32798/pf.678