Kwaśnicka-Janowicz, A. (2023). Karmia czysta – koncept czystości w staropolskim dyskursie kulinarnym. Prace Filologiczne, 78, 153–179. https://doi.org/10.32798/pf.1208