Sobotka, P. (2023). Rozwój i funkcja -kV-operatorów w językach północnosłowiańskich. Prace Filologiczne, 78, 389–409. https://doi.org/10.32798/pf.1201