Rodek, E. (2023). Rzeczowniki żeńskoosobowe zakończone na -yni/-ini, -ica, -iczka, -aczka, -anka, -arka w XVII i XVIII wieku (na materiale z Elektronicznego korpusu tekstów polskich z XVII i XVIII w.). Prace Filologiczne, 78, 339–360. https://doi.org/10.32798/pf.1130