Piasecka, M. (2023). Partykuły epistemiczne w podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego dla poziomów A1 i A2. Prace Filologiczne, 78, 231–244. https://doi.org/10.32798/pf.1127