Nobis, I. (2023). Językowo-kulturowy obraz ziemi świętokrzyskiej utrwalony w mikrotoponimii (na przykładzie nazw terenowych powiatu kazimierskiego). Prace Filologiczne, 78, 213–230. https://doi.org/10.32798/pf.1100