Płusa, M. (2023). Uwagi o sytuacji języka polskiego na „białoruskim” Polesiu na początku XX wieku w świetle powieści „Puszcza” Józefa Weyssenhoffa. Prace Filologiczne, 78, 245–264. https://doi.org/10.32798/pf.1092