Zając, E. (2023). Interpretacje związków frazeologicznych z leksemami ucho, oko, nos, język, serce – badania na grupie dzieci pięcioletnich. Prace Filologiczne, 78, 411–424. https://doi.org/10.32798/pf.1081