Biernacka, M. (2023). Kształcenie wymowy a rozwijanie produkcji, interakcji i mediacji ustnej, czyli redefinicja celów nauczania jpjo. Prace Filologiczne, 78, 13–31. https://doi.org/10.32798/pf.1075