(1)
Kuligowska, K. Nazwy Potraw We Frazeologii Polskiej. pf 2022, 77, 247-271.