(1)
Pstyga, A. Wzór, Analogia, Podobieństwo Oraz Motywacja Kulturowa W Perspektywie Słowotwórczej. pf 2021, 76, 455–468.