(1)
Topolińska, Z. Derywacja Semantyczna, Czyli O Słowotwórstwie Inaczej. pf 2020, 313–317.