(1)
Pędzisz, J.; Staniewski, P. Językowe Wykładniki Propriocepcji W Tańcu Współczesnym: Perspektywa Kognitywna. pf 2020, 135–155.