(1)
Sicińska, K. O Statusie I Nazewnictwie Odmian Języka Polskiego Na Dawnych Kresach Wschodnich. pf 2020, 237–262.