(1)
Dąbrowska-Kamińska, A. Z Uwag O Języku "Złego" Leopolda Tyrmanda. pf 2020, 15-27.