(1)
Karpeta, P. Jak Cię Widzą, Tak Cię Piszą. Językowo-Kulturowy Obraz świata Utrwalony W Antroponimach Nieoficjalnych Łazów, Majdowa I Ciechostowic W Powiecie Szydłowieckim. pf 2020, 45–57.