(1)
Siudzińska, N. Kompetencje Słowotwórcze Polskich Dzieci Dwujęzycznych Mieszkających W Irlandii (na Przykładzie Derywatów Modyfikacyjnych). pf 2023, 78, 361–374.