(1)
Cygan, S. Teksty Gwarowe Z Polskiego Obszaru Językowego Jako źródło Przejawów świadomości Językowej Mieszkańców Wsi. pf 2023, 78, 61–78.