[1]
Bronikowska, R. 2021. Predykatywne użycia przymiotników w rodzaju żeńskim w dawnej polszczyźnie – semantyczna charakterystyka na podstawie danych korpusowych. Prace Filologiczne. 76, (grudz. 2021), 49–65. DOI:https://doi.org/10.32798/pf.869.