[1]
Pstyga, A. 2021. Wzór, analogia, podobieństwo oraz motywacja kulturowa w perspektywie słowotwórczej. Prace Filologiczne. 76, (grudz. 2021), 455–468. DOI:https://doi.org/10.32798/pf.858.