[1]
Pietrow, J. 2020. W kręgu japońskiej gramatyki i pragmatyki miejsca – gramatykalizacje oraz leksykalizacje rzeczownika TOKORO. Prace Filologiczne. 75/2 (grudz. 2020), 157–177. DOI:https://doi.org/10.32798/pf.691.