[1]
Sicińska, K. 2020. O statusie i nazewnictwie odmian języka polskiego na dawnych Kresach Wschodnich. Prace Filologiczne. 75/2 (grudz. 2020), 237–262. DOI:https://doi.org/10.32798/pf.682.