[1]
Karpeta, P. 2020. Jak cię widzą, tak cię piszą. Językowo-kulturowy obraz świata utrwalony w antroponimach nieoficjalnych Łazów, Majdowa i Ciechostowic w powiecie szydłowieckim. Prace Filologiczne. 75/2 (grudz. 2020), 45–57. DOI:https://doi.org/10.32798/pf.676.