[1]
Kwaśnicka-Janowicz, A. 2023. Karmia czysta – koncept czystości w staropolskim dyskursie kulinarnym. Prace Filologiczne. 78, (grudz. 2023), 153–179. DOI:https://doi.org/10.32798/pf.1208.